Anmälda Särskilda prov 2018

Du som vill gå ett särskilt prov:
På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.
Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs.


 Datum:
Ort:
P-typ:
Kontaktperson:
 Telefon:
Provledare:
Domare:
Antal/pl kvar

2018-07-28
Roasjö
Esök
Cecilia Linder Karlsson
0702138094
Ewa Book
Peter Book
3 start

2018-08-03
Hunneberg
esök
Anelie Finn Eriksson
0703104076
Annelie Finn Eriksson
Angelica Hammarström
11 start

2018-08-05
Åled
esök
Matti Palm
Erik Larsson
Anna Berg
3 start

2018-08-09
Alingsås
Ef
Ingemar Johansson
0706294570
Björn Holgersson
Birger Knutsson
3 start

2018-08-11
Orust
esök
Christer Widerström
Bernt Andersson
Angelica Hammarström
4 start

2018-08-11
Högshult
Esök
Ewa Book
0705162043
Erik Larsson
Stefan Svensson
12 start

2018-08-16
Hindås
Ef
Linda Alleborg
0738-159151
Bernt Andersson
Angelica Hammarström
8 start

2018-08-19
Hindås
Esök
Tina Svensson
070-2585274
Cattis Alleborg,
Stefan Svensson
4 start

2018-09-04
skogaryd
eftersök
Annelie Finn Eriksson
0703104076
Annelie Finn Eriksson
Göran Stamborg
5 start

2018-09-05
Skövde
Esök
Tomas Olofsson
0706346453
Ej klart
Jimmy Johansson
5 start

2018-09-08
Tidaholm
Esök
Tomas Olofsson
0706346453
Jan Törnqvist
Jimmy Johansson
5 start

2018-09-26
alingsås
e-sök
Annelie Finn Eriksson
0703104076
ej klart
Birger Knutsson
5 start

2018-10-03
Alingsås
fullbruk
Ingemar Johansson
0706294570
Ingemar Johansson
Thomas Johansson/Anette Laursen
8 start

2018-10-06
Alingsås
Esök
Seth Hammarström
0732572141
Bernt Andersson
Angelica Hammarström
Platser finns

2018-10-16
Alingsås
Esök
Seth Hammarström
0732572141
Birger Knutsson
5 start

2018-10-17
Alingsås
Fält
Seth Hammarström
0732572141
Seth H
Birger Knutsson
7 start

2018-10-27
Tidaholm
FBP
Ewa Book
0705162043
5 start

2018-11-18
Roasjö
Esök
Ewa Book
0705162043
Erik Larsson
Göran Stamborg
3 start

2018-11-21
Falköping
Fält
Ingemar Johansson
0706294570
Seth Hammarström
Birger Knutsson
6 start


Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.

Till provet tar du med en ifylld jaktprovsblankett, ditt gröna jaktprovskort samt betalning
efter överenskommelse
med kontaktperson eller provledare.

Copyright 2006 Västsvenska Vorstehklubben