Anmälda Särskilda prov 2018

Du som vill gå ett särskilt prov:
På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.
Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs.


 Datum:
Ort:
P-typ:
Kontaktperson:
 Telefon:
Provledare:
Domare:
Antal/pl kvar
2018-08-16
Hindås
Ef
Linda Alleborg
0738-159151
Bernt Andersson
Angelica Hammarström
2


Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.

Till provet tar du med en ifylld jaktprovsblankett, ditt gröna jaktprovskort samt betalning
efter överenskommelse
med kontaktperson eller provledare.

Copyright 2006 Västsvenska Vorstehklubben