Anmälda Särskilda prov 2017

Du som vill gå ett särskilt prov:
På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.
Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs.


 Datum:
Ort:
P-typ:
Kontaktperson:
 Telefon:
Provledare:
Domare:
Antal/pl kvar

2017-08-04
Hunneberg
Claes Hemberg
Claes Hemberg
Jan Törnqvist, Jimmy Johansson
10

2017-08-11
Torsby, Orust
E-sök
Crister Widerström
Berndt Andersson,
Angelica Hammarström
5

2017-08-13
Skövde
e-sök
Cecilia Linder Karsson
0702138094
Ingrid Olofsson,
Jimmy Johansson
4

2017-08-15
Hunneberg
esök
Claes Hemberg
Claes Hemberg
Tomas Johansson
5

2017-08-17
Ödenäs
e-sök
Kjell Svenberg
0705502588
Björn Holgersson
Göran Stamborg
6

2017-08-19
Alingsås
E-sök
Seth Hammarström
0732572141
Ewa Book
Peter Book
4

2017-08-20
Borgstena
e-sök
Erika Nyström
070-2751564
Cattis Alleborg
Stefan Svensson
7

2017-08-20
Höghult
E-Sök
Ewa Book
Annelie Finn Eriksson
Göran Stamborg, Peter book
8

2017-08-21
Tidaholm
E-sök
Cecilia Linder Karlsson
Ingrid Olofsson
Tomas Olofsson
3

2017-09-13
Tidaholm
E-Sök
Cecilia L Karlsson
Ingrid Olofsson
Tomas Olofsson
4

2017-09-17
Strängsred
Skog
Bernt Andersson
4

2017-09-23
Hindås
e-sök
Annelie Finn Eriksson
0703104076
Catarina Alleborg
Göran Stamborg
7

2017-09-26
Alingsås
esök
Seth HAmmarström
ej klart
Birger Knutsson
3

2017-10-12
Tidaholm
esök
Evert Blomqvist
Ingrid Olofsson
Jan Thörnqvist
4

2017-10-15
Alingsås
Fält
Birger Knutsson
Birger Knutsson
5

2017-10-20
Ytterby
Esök
Ingemar Johansson
0706294570
Björn Holgerssom
Angelica Hammarström
4

2017-10-22
Hindås
E-sök
Cattis Alleborg
0705-209356
Linda Alleborg
Göran Stamborg
3

2017-10-22
Tidaholm
fullbruk
Ingemar Johansson
0706294570
Jan thörnqvist
Ingemar ström, Thomas Johansson, Martin Bruck
10

2017-11-05
Dalum
Fält
Erika Nyström
070-2751564
Ewa Book
Ulf Granberg
4

2017-11-05
Ytterby
Esök
Ingemar johansson
0706294570
Seth Hammarström
Angelica Hammarström
5

2017-11-10
Ytterby
esök
Ingemar Johansson
0706294570
Bernt Andersson
ANgelica Hammarström
3

2017-11-14
Torebo
fält
Ewa Book
0705162043
Bengt Weirot
Mattias Larsson
7

2017-12-06
Varberg
fält
Jeanette Trotta
0735447458
Erik Larsson
Stefan Svensson
4

2017-12-21
Alingsås
Fält
Seth Hammarström
0732572141
Bernt Andersson, Angelica Hammarström
Fullt


Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.

Till provet tar du med en ifylld jaktprovsblankett, ditt gröna jaktprovskort samt betalning
efter överenskommelse
med kontaktperson eller provledare.

Copyright 2006 Västsvenska Vorstehklubben